മുടി തഴച്ച് വളരണോ? എങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് വെട്ടി കളഞ്ഞോളു..

November 26, 2019

ഇന്ന് മുടി നീട്ടി വളർത്തുന്നവർ കുറവാണെങ്കിലും മുട്ടറ്റം മുടിയൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് അധികവും. തിരക്കിട്ട ജീവിതരീതിയും മറ്റും ചിട്ടയോടെ മുടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നു. എങ്കിലും മുടി സ്വപ്നം ആരും മാറ്റിവെയ്ക്കാറുമില്ല.

മുടി വളരാൻ പരീക്ഷിക്കാത്ത എണ്ണകളും , മരുന്നുകളും കാണില്ല. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനമായി ഒരേയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മുടി തഴച്ച് വളരും. മുടി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വെട്ടുക.

Read More:‘അന്ന് അഭിനയിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞു മുറിയടച്ചിരുന്നു; മോഹൻലാൽ കാത്തിരുന്നു’ – ഇനി നേരിൽ കണ്ടാൽ മണിയ്ക്ക് ഇഷ്ടതാരത്തോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രം..

താരനും, പൊടിയും, അഴുക്കും മാത്രമല്ല മുടിയെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. മുടി വിണ്ടുകീറുന്നതും, നനഞ്ഞ മുടി കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന കേടുപാടുകളുമുണ്ട്. മുടി വെട്ടി കളയുകയല്ലാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരവുമില്ല. കാരണം വിണ്ടുകീറലുകൾ മറ്റു മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും.അതിനാൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടക്ക് മുടി വെട്ടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം.