അനുയോജ്യമായ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്‌സും ഫ്ലാറ്റുകളും കണ്ടെത്താം; ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്നു വെർച്വൽ ഹോം എക്സ്പോ

Flowers Confident Group Virtual Home Expo

കേരളത്തിന്റെ ഹൃദയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്‌സും ഫ്ലാറ്റുകളും കണ്ടെത്താൻ ഇതാ ഒരു അവസരം. ഫ്ളവേഴ്സസും കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പുമായി ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്നു വെർച്വൽ ഹോം എക്സ്പോ. ഏറ്റവും മികച്ച ഇടം കണ്ടെത്താൻ ഈ എക്സ്പോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൊച്ചി , തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ ,കോട്ടയം, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അപ്പാർട്ട്മെന്റ്‌സും ഫ്ലാറ്റുകളും വെർച്വൽ ഹോം എക്സ്പോയിലൂടെ https://www.flowerstv.in/expo/ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഏതൊരാൾക്കും കൈയിലൊതുങ്ങുന്ന വിലയിൽ സ്വപ്നഭവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യേത്താടെയാണ് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പും ഫ്‌ളവേഴ്സും ചേർന്ന് വെർച്വൽ ഹോം എക്സ്പോ ഒരുക്കുന്നത്. മനസിന് ഇണങ്ങിയ വീട് ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ്. വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. നമ്മുക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ഇടം വ്യത്യസത്യവും സാമ്പത്തിക പരിധിയിൽ മികച്ചതുമായിരിക്കണമെന്ന ചിന്ത എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇടങ്ങൾ തേടി ഒരുപാട് അലയാറുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുക്ക് ഇണങ്ങുന്ന നിരവധി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്‌സും ഫ്ലാറ്റുകളും ഈ വെർച്വൽ ഹോം എക്സ്പോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

കേരളത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഹൗസിംഗ് ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായ കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഭവനനിർമാണ മേഖലയിലെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമാണ്. നൂതന ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മിതമായ നിരക്കിലുള്ള അപ്പാർട്ട്‌മെന്റുകളാണ് കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിർമിച്ചു നൽകുന്നത്.

ഓരോ പുരുഷനും/സ്ത്രീക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന ആവശ്യകതയാണ് വീട്. വ്യത്യസ്ത ആകൃതികളുടെയും വലുപ്പങ്ങളുടെയും ബജറ്റുകളുടെയും വീടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് മികച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അത് താങ്ങാനാവുമോ ? എന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു. എന്നാൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു സ്വപ്ന ഭവനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 35 ലക്ഷം മുതൽ 1.25 കോടിവരെയുള്ള വീടുകൾ നിങ്ങൾക്കായി കോൺഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.

സ്‌മൈൽ ഹോംസ് എന്നത് ആധുനികവും പ്രായോഗികവും ഒതുക്കമുള്ളതുമാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അഭിലഷണീയമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 40 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള ഒതുക്കമുള്ള വീടുകളാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലാണ് സ്മൈൽ ഹോമുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഭവന നിർമ്മാണ ശൈലിയാണ് കോൺഫി ലക്സ് ഹോംസ്. കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന താൽപ്പര്യങ്ങളുള്ള കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന് ഈ വീടുകൾ മികച്ചതായിരിക്കും. കോൺഫി ലക്സ് ഹോമുകൾ നഗരത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. കോൺഫിഡൻറ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ മറ്റൊരു നിർമ്മാണ ശൈലിയായ പ്രീമിയം ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് . ഏറ്റവും മികച്ചത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ പ്ലസ് വീടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് ഈ വീടുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ഈ പ്രീമിയം വീടുകൾ തികഞ്ഞ സൗകര്യങ്ങളോടെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Story highlights: Flowers Confident Group Virtual Home Expo