വീട്ടമ്മമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇനി ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം KENME online English-ലൂടെ

ഇംഗ്ലീഷ് പലർക്കും പലകാരണങ്ങള്കൊണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബാലികേറാമല തന്നെയാണ്. തിരക്കുകൾകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോകുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. ഭാവിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന്ററെ ആവശ്യകത വര്ധിച്ചുവരികയുമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എവിടെയിരുന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് KENME online English. വീട്ടമ്മമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമെല്ലാം ഒരുപോലെ തിരക്കിനിടയിലും സമയം മാറ്റിവെച്ച് വീട്ടിലിരുന്നുതന്നെ വാട്സാപ്പിലൂടെ പഠിക്കാം എന്നതാണ് KENME online English- ന്റെ പ്രത്യേകത.

നമ്മുടെ ഒഴിവനുസരിച്ച് ട്രെയിനറുമായി സംസാരിച്ചും സംശയങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തും ഒഴുക്കോടെ അനായാസം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുകയാണ് KENME online English.

എല്ലാവരും പലതരം ജോലിയിലും പഠനത്തിലും ഏര്‍പ്പെടുന്നവരായിരിക്കും. അതിനാല്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാന്‍ എവിടെ സമയം എന്ന ചിന്ത പലപ്പോഴും വരും. എന്നാല്‍ KENME യില്‍ ഓരോരുത്തര്‍ക്കും അവരവര്‍ക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായാണ് ക്ലാസ്സകള്‍ ഉള്ളത് എന്നത് വ്യക്തിപരമായ മികവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ഏറെ സഹായിക്കും. ക്ലാസുകള്‍ നഷ്ടമായാല്‍ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് വീണ്ടും അറ്റന്‍ഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ KENME online English നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയില്‍ നിലവിലുള്ള പരിജ്ഞാനവും അറിവും അനുസരിച്ചാണ് ക്ലാസുകള്‍. പേര്‍സണല്‍ ട്രെയിനറുടെ കീഴില്‍ സ്ഥിരമായുള്ള പരിശീലനം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് മറികടക്കാന്‍ ഏറെ സഹായകമാകും.

ഓരോരുത്തരുടെയും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പ്രാവണ്യം വ്യത്യസ്തമായതിനാല്‍ ക്ലാസുകള്‍ Entry level , Secondary level , Advanced level എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സുകള്‍ക്ക് പുറമെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കാനും ആവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും സാധിക്കും.

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണോ? ഇനി അനായാസം പഠിക്കാം KENME online English ലൂടെ

https://wa.me/918137888123

Story highlights- kenme online english coaching details