അടിയന്തര സഹായത്തിനായി ഇനി 112-ലേക്ക് വിളിക്കൂ; എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കി സർക്കാർ

August 15, 2019

കേരളത്തിൽ എവിടെയും അടിയന്തര സഹായത്തിനായി എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കി അധികൃതർ. 112 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിലാണ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിളിക്കേണ്ടത്. രാജ്യ വ്യാപകമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ  ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് നിർവഹിച്ചത്. 112 ഇന്ത്യ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും സേവനം തേടാം.

അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിളിക്കേണ്ട നനമ്പർ:

പൊലീസ് സഹായങ്ങൾക്കായി- 100

ഫയർ ഫോഴ്‌സ് സേവനങ്ങൾക്കായി- 101

ആരോഗ്യസംബന്ധമായ സഹായങ്ങൾക്ക്- 108

സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അടിയന്തര സേവനത്തിനായി- 181