ആശുപത്രി യാത്രകൾക്ക് ഇ-പാസ് നിർബന്ധമല്ല

ലോക്ക് ഡൗണിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അത്യാവശ്യ യാത്രയ്ക്കായി പാസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇ-പാസ് നിർബന്ധമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരള പോലീസ്. അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ആശുപത്രി ആവശ്യങ്ങളെ ഇ- പാസിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത്.

കേരള പോലീസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്;

ആശുപത്രി യാത്രയ്ക്ക് പാസ് നിർബന്ധമല്ല. മെഡിക്കൽ രേഖകളും സത്യവാങ്‌മൂലവും കയ്യിൽ കരുതുക. ലോക്ക് ഡൗണിനോടനുബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഓൺലൈൻ പാസ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അപേക്ഷകളാണു ലഭിച്ചത്. ഇത്രയും പേർക്കു പാസ് നൽകിയാൽ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ ലക്ഷ്യം പരാജയപ്പെടും. അവശ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും. അത്യാവശ്യ യാത്രകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് അനുവദിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ നിന്നു മരുന്ന്, ഭക്ഷണം, പാൽ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ വാങ്ങാൻ പോകുന്നവർ പാസ്സിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. സത്യവാങ്മൂലം ‍കയ്യിൽ കരുതിയാൽ മതി. അവശ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു പുറത്തിറ‍ങ്ങാമെന്നാണെങ്കിലും അതു ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. ആശുപത്രി യാത്രകൾക്ക് പാസ് നിർബന്ധമല്ല. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ രേഖകളും സത്യവാങ്‌മൂലവും കയ്യിൽ കരുതുക.ഒരു വാഹനത്തിൽ പരമാവധി 3 പേർക്കു വരെ യാത്ര ചെയ്യാം അവശ്യ സർവീസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്ക് അതതു സ്ഥാപനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാസ് വേണ്ട.

Story highlights- E-pass is not mandatory for hospital case