ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അടിയന്തര യാത്രയ്ക്കുള്ള ഇ-പാസ് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ…

Kerala Covid lockdown restrictions extended

ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അടിയന്തര യാത്രയ്ക്കുള്ള ഇ-പാസ് സംവിധാനം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. യാത്രയ്ക്കുള്ള ഇ-പാസ് കേരള പൊലീസിന്റെ

https://pass.bsafe.kerala.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ലഭ്യമാകും. വെബ്സൈറ്റിൽ ‘Pass’ എന്നതിനു താഴെ പേര്, വിലാസം, വാഹനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, പോകേണ്ട സ്ഥലം, തീയതി, സമയം, മൊബൈൽ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൽ നൽകണം.

ഇന്നു മുതൽ മെയ് 16 വരെ ഒരാഴ്ചക്കാലത്തേക്കാണ് കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളും പൊലീസ് പരിശോധനയും സജീവമാണ്. അനാവശ്യ യാത്രകൾ തടയുന്നതിനായാണ് യാത്രാ പാസ് പൊലീസ് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അവശ്യ സര്‍വ്വീസ് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് അതാത് സ്ഥാപനം നല്‍കുന്ന തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇവര്‍ക്ക് പ്രത്യേകം പൊലീസ് പാസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. തൊഴിലാളികൾക്ക് പുറമെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഇളവ് നൽകിയിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്കും പാസ് ലഭ്യമാകും. അടിയന്തിര യാത്ര ആവശ്യമുള്ള പൊതു ജനങ്ങൾക്കും പാസിന് അപേക്ഷിക്കാം. അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹം, മരണം, ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് പാസ് ലഭിക്കുക.

Story highlights:lock down e-pass