ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി നീട്ടി

pan-aadhaar

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആധാർ കാർഡും പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി നീട്ടി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് നിർമല സീതാരാമനാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

നിലവിൽ 2020 മാർച്ച് 31 വരെയായിരുന്നു ആധാർ-പാൻ കാർഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി. ഇത് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് 31 വരെയാക്കി. കൊവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് തിയതി നീട്ടിയത്.

Read also: മടിക്കാതെ വ്യായാമം ചെയ്‌തോളൂ; ഓര്‍മ്മശക്തിയും മെച്ചപ്പെടും

ഇതിനുപുറമെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തിയതിയും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതി ജൂലൈ 31 ആണ്. 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള പുതുക്കിയ തിയതി നവംബർ 30 ആണ്.

Story Highlights: Govt extends last date linking Pan card and Aadhar card