ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു, ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം

October 24, 2019

ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലമറിയാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. എട്ടരയോടെ ആദ്യഫല സൂചനകൾ പുറത്തുവരും. വട്ടിയൂർക്കാവ്, അരൂർ, എറണാകുളം, കോന്നി, മഞ്ചേശ്വരം എന്നീ അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവരുമ്പോൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് കേരളക്കര കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യം എണ്ണുന്നത് പോസ്റ്റൽ, സർവീസ് വോട്ടുകളാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം വട്ടിയൂർക്കാവിലും അരൂരിലും എൽ ഡി  എഫാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്.