തെരുവുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ റോബോർട്ട്; പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കൈയടിച്ച് സൈബർലോകം

January 6, 2020

ഇന്ന് മിക്കരാജ്യങ്ങളെയും അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ് മാലിന്യസംസ്‌കരണം. ഇപ്പോഴിതാ വൃത്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായ സിംഗപ്പൂർ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി എത്തുകയാണ്. രാജ്യത്തെ തെരുവുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ റോബോട്ടുകളെ എത്തിക്കുകയാണ് രാജ്യം. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല 3000 -ഓളം റോബോട്ടുകളാണ് തെരുവിൽ എത്തുന്നത്.

2020 മാർച്ചോടെയാണ് റോബോട്ടുകളെ നിരത്തിൽ ഇറക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തെ ഹരിതാപം നിലനിർത്തുക എന്നിവയാണ് റോബോട്ടുകളെ നിരത്തിൽ ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

തെരുവുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ ആളുകളുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതിനും ഈ റോബോർട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും. ചില അപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി റോബോർട്ടുകളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇതിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലയൺസ്ബോട് ഇൻറർനാഷണൽ എന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ റോബോട്ടുകളെ നിരത്തിൽ ഇറക്കുന്നത്.

അതേസമയം രാജ്യത്തിന്റെ ഈ നീക്കത്തിന് നിറഞ്ഞ കൈയടിയാണ് സൈബർ ലോകത്ത് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും മാതൃകയാക്കണം എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.