ഇന്നുമുതൽ കൊറിയൻ ജനതയ്ക്ക് രണ്ടു വയസ് കുറഞ്ഞു!

June 28, 2023

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ജനങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച ഉണർന്നത് അവരുടെ രണ്ടു വയസ് കുറഞ്ഞാണ്. അമ്പരക്കേണ്ട. ബുധനാഴ്ച പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന നിയമനിർമ്മാണത്തിന് കീഴിൽ, കിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ജുഡീഷ്യൽ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേഖലകളും’ ലോകത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഉപയോഗിക്കുന്ന “ഇന്റർനാഷണൽ ഏജ് ” സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ പ്രായം മാറുന്നത്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ 51 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾക്കാണ് ഇതിലൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സ് കുറഞ്ഞത് .ഇതോടെ ‘ഇന്റർനാഷണൽ ഏജ്- കൊറിയൻ ഏജ്’ മൂലമുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട ചർച്ചകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം, ‘പ്രായപരിധിയുടെ മിശ്രിതമായ ഉപയോഗം മൂലം അനാവശ്യമായ സാമൂഹിക ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു’ എന്നായിരുന്നു. ഇത് പ്രസിഡന്റ് യൂൻ സുക്-യോളിന്റെ പ്രധാന പ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു.കഴിഞ്ഞ മേയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചുമതലയേറ്റത്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ, “ഇന്റർനാഷണൽ ഏജ്” എന്നത് ഒരു വ്യക്തി ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പൂജ്യത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു – മറ്റ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ സംവിധാനം ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ അനൗപചാരിക ക്രമീകരണങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ, മിക്ക ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരും അവരുടെ “കൊറിയൻ ഏജ്”ആണ് പറയുന്നത്. അത് അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രായത്തേക്കാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സ് കൂടുതലായിരിക്കാം.

ഉദാഹരണത്തിന് ‘ഗംഗ്നം സ്റ്റൈൽ’ ഗായകൻ സൈയുടെ പ്രായം നോക്കാം. 1977 ഡിസംബർ 31-ന് ജനിച്ച അദ്ദേഹത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രായം അനുസരിച്ച് 45 ആയി കണക്കാക്കുന്നു. കലണ്ടർ വർഷം പ്രകാരം 46 വയസ്സ്.കൊറിയൻ പ്രായമനുസരിച്ച് 47 ഉം.

എങ്കിലും പുതിയ മാറ്റത്തിൽ പോലും പഴയ സംവിധാനങ്ങൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, കുട്ടികൾ സാധാരണയായി 6 വയസ്സ് തികയുമ്പോൾ (അന്താരാഷ്ട്ര പ്രായത്തിൽ) പ്രാഥമിക വിദ്യാലയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ജന്മദിനം ഏത് മാസമായാലും അങ്ങനെ തുടരും.

Read Also: ‘ഞാൻ നനഞ്ഞാലും..’; ബൈക്ക് യാത്രക്കിടെ മകൻ നനയാതിരിക്കാൻ അമ്മയുടെ കരുതൽ- വിഡിയോ

മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പുകയില പോലുള്ള പ്രായ-നിയന്ത്രണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും മാസം പരിഗണിക്കാതെ ഒരാൾ ജനിച്ച വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിനർത്ഥം 1990 ജനുവരിയിലും ഡിസംബറിലും ജനിച്ച രണ്ട് പേർ ഒരേ പ്രായക്കാരാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
ഈ നിയമപ്രകാരം, ആളുകൾക്ക് 19 വയസ്സ് തികയുന്ന വർഷം മുതൽ (അന്താരാഷ്ട്ര പ്രായത്തിൽ) മദ്യം വാങ്ങാൻ അനുവാദമുണ്ട്.

ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ നിർബന്ധിത സൈനിക സേവനത്തിനും ഇതേ രീതി തുടർന്നും ഉപയോഗിക്കും. അതായത് ആളുകൾക്ക് അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട പ്രായത്തിനോ ജനനത്തീയതിക്കോ പകരം അവർ ജനിച്ച വർഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അർഹതയുള്ളത്.

Story highlights- Standardizing ages in korea