ഷുകൂബോ; ജപ്പാനിലെ ബുദ്ധ സന്യാസിമാരോടൊത്ത് ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കാം!

November 6, 2023

ജാപ്പനീസ് ബുദ്ധ സന്യാസിമാരുടെ ശാന്തമായ ലോകത്ത്, ജീവിതം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ചിട്ടയും ഏകാഗ്രതയും അവിടെ ഇഴചേർന്നിരിക്കുന്നു. സാധാരണയായി അവരുടെ ദിനങ്ങൾ പ്രഭാതത്തിനു മുമ്പുള്ള ധ്യാനത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ, സന്യാസിമാർ സ്വയം അവബോധവും ആന്തരിക സമാധാനവും വളർത്തുന്നതിനായി ജപം തുടങ്ങും. തുടർന്ന് സസ്യാഹാരം അടങ്ങിയ ലളിതമായ പ്രഭാതഭക്ഷണം. (Shukubo temple stays in Japan)

ഈ ശാന്തമായ ജീവിതരീതിയിൽ മുഴുകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി, ജപ്പാനിലെ ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഷുകൂബോ അല്ലെങ്കിൽ “സന്യാസിമാരോടൊപ്പം ഉറങ്ങാൻ” (to sleep with the monks) എന്നറിയപ്പെടുന്ന താമസസൗകര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സന്യാസിമാരാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മീയ അനുഭവം ജപ്പാനിലുണ്ടാകില്ല.

Read also: “ഇവിടെ കത്തുകൾ ഒഴുകിയെത്തും”; കശ്മീരിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്!

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ കഠിനമായ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, പരമ്പരാഗത ജാപ്പനീസ് സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. മുറിയിൽ ടാറ്റാമി പായകൾ, നീക്കുവാൻ പാകത്തിലുള്ള ഫ്യൂസുമ വാതിലുകൾ, ഒരു കട്ടിയുള്ള ചെറിയ മെത്ത, പുതപ്പ്, ഒരു വിളക്ക്, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റർ എന്നിവയും മറ്റും ലഭിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ റേഡിയോയോ ടെലിവിഷനോ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.

സന്യാസിമാരുടെ ധ്യാന രീതികളിലേക്കുള്ള ഒരു നേർക്കാഴ്ച ഉൾപ്പെടെ ഈ താമസ സൗകര്യങ്ങൾ സന്ദർശകർക്ക് സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ രുചി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഷുകൂബോയിലും, ദൈനംദിന ജീവിതത്തോടുള്ള ഒരു ലളിതവും കേന്ദ്രീകൃതവുമായ സമീപനത്തിൽ അതിഥികൾ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഇത് ബുദ്ധമത പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ പ്രതിധ്വനിയാണ്. ഒപ്പം ഒരാളുടെ തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള ദിനചര്യയിൽ നിന്ന് ആഴത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Story highlights: Shukubo temple stays in Japan