9,288 കിലോമീറ്റർ താണ്ടാൻ വേണം എട്ടുദിനങ്ങൾ; ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ട്രെയിൻ യാത്ര

April 24, 2024

ട്രെയിൻ യാത്രകൾ എപ്പോഴും യാത്രാപ്രേമികളെ വളരെയധികം ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. റോഡ് യാത്രകൾക്ക് അപ്രാപ്യമായ ഗ്രാമീണ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഓരോ ട്രെയിൻ യാത്രയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.ട്രെയിനുകൾ നഗരങ്ങളെയും സംസ്ഥാനങ്ങളെയും മാത്രമല്ല, രാജ്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, ചില റൂട്ടുകൾ വലിയ ദൂരങ്ങളിലും ഒന്നിലധികം സമയ മേഖലകളിലും വ്യാപിക്കുന്നു.വിശാലമായ ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേ ശൃംഖലയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയത്.

9,000 കിലോമീറ്ററിലധികം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന, യുറൽ പർവതനിരകൾ, ബൈക്കൽ തടാകം തുടങ്ങിയ മനോഹരമായ റഷ്യൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ട്രാൻസ് സൈബീരിയൻ റെയിൽവേ ശൃംഖല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ട്രെയിൻ യാത്രയായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഈ റൂട്ട് താൽപ്പര്യമുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തെ സാഹസിക യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഏകദേശം 9,288 കിലോ മീറ്ററാണ് ഈ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റെയിൽവേ ശൃംഖലയായ ട്രാൻസ്-സൈബീരിയൻ റെയിൽവേയുടെ ആരംഭം റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെയും സാമ്പത്തിക, സൈനിക ചരിത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ ഏഴു ദിവസം നീളുന്ന യാത്ര മോസ്കോയ്ക്കും വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക്കിനും ഇടയിലുള്ള വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് ടൈം റീജിയണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.ഈ യാത്രയിലുടനീളം മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാൽ സമ്പന്നമാണ്.

Read also: അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം; ഒരുമണിക്കൂറിൽ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകി യുവതി

യുറൽ പർവതനിരകളിൽ നിന്ന് ഈ റൂട്ടിലെ ട്രെയിനുകൾ ബൈക്കൽ തടാകം കടന്ന് മംഗോളിയയുമായുള്ള റഷ്യയുടെ അതിർത്തി പിന്തുടർന്ന് അമുർ നദിയിലെ ഖബറോവ്സ്കിൽ എത്തി ഒടുവിൽ വ്ലാഡിവോസ്റ്റോക്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. മൂന്ന് ട്രെയിനുകൾ – ട്രാൻസ്-സൈബീരിയൻ ട്രെയിൻ, ട്രാൻസ്-മംഗോളിയൻ ട്രെയിൻ, ട്രാൻസ്-മഞ്ചൂറിയൻ ട്രെയിൻ എന്നിവയാണ് ഈ റൂട്ടുകളിൽ അല്പം വ്യത്യസ്തമായ റൂട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

Story highlights- The longest train journeys in the world