75,000 വർഷം മുൻപ് ജീവിച്ചിരുന്ന നിയാണ്ടർത്തൽ സ്ത്രീയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ!

May 18, 2024

75,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു നിയാണ്ടർത്തൽ സ്ത്രീയുടെ മുഖം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി . കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെയും കൺസർവേറ്റർമാരുടെയും ഒരു സംഘം നിയാണ്ടർത്തൽ സ്ത്രീയുടെ മുഖം സൂക്ഷ്മമായി പുനർനിർമ്മിച്ചത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധനേടുകയാണ്.

2018-ൽ ഇറാഖി കുർദിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്തിയ, പെൺ നിയാണ്ടർത്താലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ മുഖം രൂപപ്പെടുത്തിയത്. ശനിദാർ ഗുഹ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗുഹയിൽ മുമ്പ് നിരവധി നിയാണ്ടർത്തൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു, ഇത് ഒരു ആചാരപരമായ ശ്മശാന ഭൂമിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇടമാണ്.

മുഖം രൂപപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇതിലൂടെ നിയാണ്ടർത്തലുകളും ആധുനിക മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള അതിശയകരമായ സമാനതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പുനർനിർമ്മിച്ച മുഖം നിയാണ്ടർത്തൽ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുൻകാല സങ്കൽപ്പങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതുമാണ്. ഏകദേശം 40,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന നിയാണ്ടർത്തലുകൾ, ഹോമോ സാപ്പിയൻസുമായുള്ള അടുത്ത പരിണാമപരമായ ബന്ധം കാരണം ശ്രദ്ധേയമാണ്.

read also: ‘അൽപമെങ്കിലും മനസാക്ഷിയുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനെന്ത് അപരാധമാണ് ചെയതത്’ ; കുറിപ്പുമായി ‘റാം C/O ആനന്ദി’ രചയിതാവ്

ഇപ്പോൾ രൂപം നൽകിയ സ്ത്രീരൂപത്തിന് ശനിദാർ ഇസഡ് പേരുനല്കി. ഈ സ്ത്രീയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുഴിച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനമായ പ്രക്രിയയിൽ മൈക്രോ സിടി സ്കാനുകളും 3 ഡി പ്രിൻ്റിംഗും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലീഡ് കൺസർവേറ്റർ ഡോ. ലൂക്കാ ലോപ്പസ്-പോളിൻ 200-ലധികം തലയോട്ടി ശകലങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു, നിയാണ്ടർത്തൽ ശരീരഘടനയെയും ജീവിതരീതിയെയും കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നൽകി. പുനർനിർമ്മാണം ഷാനിദാർ ഇസഡിനെ പ്രായമായ ഒരു സ്ത്രീയായി ആണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്.

Story highlights- face of Neanderthal woman who lived 75000 years ago