ആഘോഷമാകട്ടെ ഈ ദിനവും; നാളെ ഫാദേഴ്‌സ് ഡേ

June 15, 2024

അമ്മമാർക്കായി ദിനം, നഴ്‌സുമാർക്കുള്ള ആദരവായി ഒരു ദിനം, എല്ലാവര്ക്കും ഓരോ ദിനങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ അച്ഛന്മാർക്കായുള്ള ദിനവും വന്നുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. നാളെ ഫാദേഴ്‌സ് ഡേ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. അച്ഛനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ഒരു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരു ദിവസത്തെ ആഘോഷത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതല്ലെങ്കിലും, തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി നിലനിർത്തുന്ന എല്ലാ അച്ഛൻമാരെയും ബഹുമാനിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടും ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിതാക്കന്മാർ വഹിക്കുന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത പങ്കുകളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും പിതാവ് എന്ന അർത്ഥവത്തായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

Read also: നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അനധികൃത വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കൊറിയർ- കരുതിയിരിക്കണം, ഈ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പിനെതിരെ..!

മക്കൾക്ക് അവരുടെ പിതാവിനോട് നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിക്കാനും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിലും വഴികാട്ടുന്നതിലും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും അവരുടെ പങ്ക് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരു അവസരം നൽകുന്നു. വ്യക്തികളെയും സമൂഹത്തെയും മൊത്തത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പിതൃസ്വാധീനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ദിവസമാണിത്.

Story highlights- fathers day 2024