നോർത്തേൺ ലൈറ്റും ഗർബയും; ആടിത്തിമിർത്ത് ഗുജറാത്തികൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അറോറ ബൊറിയാലിസ്. ഇവ നോർത്തേൺ ലൈറ്റുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസമാണ്....

അലാസ്കയിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസം… കാരണമിതാണ്

ഒരു രാത്രിയ്ക്ക് ഒരു പകൽ ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ളത്..എന്നാൽ രാത്രിയില്ലാത്ത പകലുകളും, പകൽ ഇല്ലാത്ത രാത്രികളുമൊക്കെയുണ്ടത്രേ.. ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിന്....

പാതിരാ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന നാട്; അലാസ്കയിലെ അപൂർവ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിൽ

ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ, അതായത് 24 മണിക്കൂറും സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ.. ഇല്ലെങ്കിൽ ദാ കേട്ടോളു അങ്ങനെയുമുണ്ട് ചില....