ഐശ്വര്യയെപ്പോല്‍ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന് ആരാധ്യയും; ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

ഐശ്വര്യ റായിയെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരായി ആരും കാണില്ല. സിനിമാജീവിതത്തിനപ്പുറം ഐശ്വര്യയുടെ അമ്മ സ്‌നേഹത്തിനും ആരാധകര്‍ ഏറെയുണ്ട്. മാതൃകാപരമായ ഒരു അമ്മജീവിതമാണ് ഐശ്വര്യയുടേതെന്ന്....