അന്ധനായി ജനനം; ഇന്ന് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ!

പല തരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളാൽ ജന്മം കൊണ്ട് എന്നാൽ ജീവിതം കൊണ്ട് അവയെ തോൽപ്പിച്ച് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അത്ഭുതമായി മാറിയ നിരവധി....