‘വിനോദ സഞ്ചാരിയായി വന്നു, രക്ഷകരായി തിരിച്ചുപോയി’…

പ്രളയക്കെടുതിയിൽ അകപ്പെട്ട കേരളക്കരയ്ക്ക് സഹായ ഹസ്തവുമായി എത്തിയ  വിദേശികളെയടക്കം നിരവധി ആളുകളെ നാം ഇതിനോടകം കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും....

മലയാളികളുടെ അതിജീവന സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആവേശമായി മാറിയ അസീയ ബീവി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്…

കേരള ജനതയെ ഭീതിയിൽ ആഴ്ത്തിയ കുറെ ദിനങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയത്.. കേരളം മറവിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ചേർക്കപെടുവാൻ  ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കറുത്ത....