രാകേഷ് ശർമയ്ക്ക് പിൻഗാമി; ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരിയായി ഗോപിചന്ദ്!

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരിയായി പോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സംരംഭകനും പൈലറ്റുമായ ഗോപിചന്ദ് തോട്ടകുര. 1984-ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ആര്‍മിയുടെ വിംഗ്....