വിക്രാന്ത് മാസി ചിത്രം ’12th ഫെയിൽ’ ഐഎംഡിബി റേറ്റിംഗ്-ൽ ഒന്നാമത്; പിന്തള്ളിയത് ഓപ്പൺഹൈമറിനെ!

2023-ൽ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വിധു വിനോദ് ചോപ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത് നടൻ വിക്രാന്ത് മാസി അഭിനയിച്ച....