‘അപ്പുണ്ണിയേട്ടന്റെ ജീവനായ മമ്മൂട്ടി’; ‘ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ആഗ്രഹം സാധിക്കണം’, ഹൃദയം തൊടുന്നൊരു കുറിപ്പ്..

കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ആരാധകരുള്ള താരമാണ് മമ്മൂട്ടി.  സിനിമയിലും ജീവിതത്തിലുമായി നിരവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് പ്രായഭേദമന്യേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ്....