മനോഹരം കാടിനു നടുവിലെ ഈ പുസ്തകശാല; ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

നല്ലൊരു ലൈബ്രറിയിലിരുന്ന് പുസ്തങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നര്‍ നിരവധിയാണ്. ഇത്തരക്കാര്‍ക്ക് പറ്റിയ ഒരിടമുണ്ട്. ചൈനയിലെ ബെയ്ജിങിലുള്ള ലിയുവാന്‍ പുസ്തകശാല. ചുറ്റും കാടാണെങ്കിലും....