പാൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ ദോഷവും ചെയ്യും; അറിഞ്ഞിരിക്കാം ചില ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ

ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത്. ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന് നാം ദിവസവും കഴിക്കുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പാൽ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പാലും പാൽ....

ചൂടുകാലത്ത് സംഭാരം കുടിച്ചാൽ ഗുണങ്ങൾ ഏറെ

ചൂടുകാലത്ത് മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരുപോലെ ആശ്വസം നൽകുന്നൊരു പാനീയമാണ് മോര് അഥവാ സംഭാരം. മോരുംവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചിട്ട്....

പാലിലെ മായം തിരിച്ചറിയാൻ ചില എളുപ്പ വഴികൾ…

പാല്‍ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. എന്നാല്‍, ആരോഗ്യത്തിനായി നാം കുടിക്കുന്ന പാലില്‍ മായം കലര്‍ന്നാലോ? ആരോഗ്യം നശിക്കും എന്നു മാത്രമല്ല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും....