യുകെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോയിന്റ്‌സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഏഴുവയസ്സുകാരിക്ക്

യുകെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോയിന്റ്‌സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യൻ വംശജയായ ഏഴുവയസ്സുകാരിക്ക്. മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനെതിരായ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ....