ആരാധക ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി സൈന; വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..

പത്തുവർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങളായ സൈനയുടെയും കശ്യപിന്റെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നിരുന്നു. 2005 ൽ ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമിയിലെ പഠനത്തിനിടയിൽ....

10 വർഷത്തെ രഹസ്യ പ്രണയം; ഒടുവിൽ വിവാഹിതരാവാനൊരുങ്ങി സൈനയും കശ്യപും…

നീണ്ട പത്തുവർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം വിവാഹിതരാവാനൊരുങ്ങി ബാഡ്മിന്റൺ താരങ്ങൾ സൈന നെഹ്വാളും പി. കശ്യപും. 2005 ൽ  ബാഡ്മിന്റൺ അക്കാദമിയിലെ പഠനത്തിനിടയിൽ....