‘ചോല’; പുതിയ ചിത്രവുമായി സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ

ഏറെ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ചലച്ചിത്രം എസ് ദുർഗയ്ക്ക് ശേഷം സനൽ കുമാർ ശശിധരൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ‘ചോല’. ജോജു....