ശകുന്തളയായി സാമന്ത, ഒപ്പം അല്ലു അർജുന്റെ മകളും- ‘ശാകുന്തളം’ ട്രെയ്‌ലർ

സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവും ദേവ് മോഹനും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശാകുന്തളം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തുവിട്ടു. ട്രെയിലറിൽ അല്ലു....