ഒരൊറ്റ വിജയം, സങ്കടത്തിന്റെ എയ്‌സുകളെ അടിച്ചുപറത്തി സുമിത് നാഗൽ; പോരാട്ടവീര്യത്തിന്റെ കഥ

‘തന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് 900 യൂറോ മാത്രം, മുന്നോട്ട് പോകാന്‍ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്’ – അഞ്ച് മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ്....