മൊബൈൽ ഉപയോഗവും ടെക്സ്റ്റ് നെക് സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗാവസ്ഥയും; നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഇവയെ

മൊബൈൽ ഫോണും ലാപ്‌ ടോപ്പുമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത തലമുറയാണ് ഇന്നത്തേത്. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ഉറങ്ങുന്നതുവരെ....