സദസിനെ പാട്ടിലലിയിച്ച് അവൾ ഓടിയെത്തി അച്ഛനരികിലേക്ക്…

സംഗീതത്തിന്റെ  ലോകത്തെ കുരുന്നു പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തുന്ന ടോപ് സിംഗർ വേദിയിലെത്തിയ തീർത്ഥ വേദിയിൽ  പാട്ടിന്റെ പാലാഴി കടഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.  ‘സംഗീതമേ അമര....