ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനൊപ്പം സൗന്ദര്യസംരക്ഷണവും; വാൾനട്ട് ശീലമാക്കിയാൽ…

നിരവധി ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒന്നാണ് വാൾനട്ട്. ഏകാഗ്രത വര്‍ധിപ്പിക്കാൻ  ഉത്തമമായ വാള്‍നട്ടിൽ പ്രോട്ടീന്‍, ഫൈബര്‍, ഫാറ്റ്സ് എന്നിവ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് നട്‌സുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള്‍ വാള്‍നട്ട്....

വിഷാദം അകറ്റാനും ഓർമ്മശക്തി വർധിപ്പിക്കാനും ബെസ്റ്റാണ് വാള്‍നട്ട്

ആരോഗ്യഗുണങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് വാള്‍നട്ട്. വിഷാദം അകറ്റാനും ഏകാഗ്രത വര്‍ധിപ്പിക്കാനും വാള്‍നട്ട് സഹായിക്കും. വാള്‍നട്ട് കഴിക്കുന്നവര്‍ക്ക് വിഷാദസാധ്യത  26 ശതമാനം....