14 അടി ദൂരത്തിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് യുവാവ്- അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച

വ്യത്യസ്തതരം കഴിവുകളിലൂടെ റെക്കോർഡുകൾ നേടുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ശാരീരികമായ ബലമുപയോഗിച്ച് വേറിട്ട പ്രകടന്നാണ് നടത്തി താരമായവരിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുകയാണ് സ്വീഡിഷ് പൗരനായ ജോഹാൻ....

ഒന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഒളിച്ചിരുന്നതാണ്, രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ഫയർ ഫോഴ്സ് പോലും ചിരിച്ചുപോയി- പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച് വീഡിയോ

ലോക്ക് ഡൗൺ ആയതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾ വിരസതയകറ്റാൻ പല പല രസകരമായ കളികളിലും മറ്റുമാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ചിലർ എന്തെങ്കിലും ക്രിയാത്മകമായ....