കാവലിന് റോബോട്ട്, പാസ്‌പോർട്ട് നിർബന്ധം; നാല് ഏക്കർ മരുഭൂമി വാങ്ങി ‘സ്വകാര്യ രാഷ്ട്രം’ സൃഷ്ടിച്ച് യുവാവ്

മരുഭൂമിയില്‍ ടൂറിസത്തിനായി റിസോര്‍ട്ടുകള്‍ അടക്കം നിര്‍മിക്കുന്നത് ഇപ്പോള്‍ പതിവാണ്. എന്നാല്‍ അതില്‍ നിന്നും മരുഭൂമിയില്‍ സ്വന്തമായി ഭൂമി വാങ്ങി വാര്‍ത്തകളില്‍....