രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഡിജെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കിടിലൻ പ്രകടനം; വൈറൽ വീഡിയോ കാണാം…

ആദർശ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ വേദിയിലെത്തുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ  പ്രകടനങ്ങളുമായാണ്. ഡിജെ യിലെ സങ്കീർണമായ ശബ്ദങ്ങൾ കൃത്യമായ താളബോധത്തോടെ അനുകരിക്കുന്ന ആദർശ്  പുലർത്തുന്ന നിരീക്ഷണ പാടവമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം. മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയിൽ നിന്നും പ്രശസ്തരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നും വരെ ഡിജെയിലേക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തുന്ന ആദർശിന്റെ അസാധ്യ പ്രകടനം കാണാം…