അനന്തരം: ഒരുകൂട്ടം കുട്ടികൾക്ക് സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലേകി ഒരു നന്മ മനുഷ്യൻ

കരുണവറ്റാത്ത സുമനസുകൾ കാരുണ്യപ്രവാഹം ചൊരിയുന്ന ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ടിവിയുടെ ‘അനന്തരം’ പരിപാടി സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത വളർത്തികൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാരോഗങ്ങളോട് പോരാടുന്ന അനേകര്‍ക്കാണ് പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്‌നങ്ങളും അനന്തരം  സമ്മാനിക്കുന്നത്.

ഡൽഹിയിലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിൽ പതിനെട്ടോളം കുട്ടികൾ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നുണ്ട്. 600 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണിത്.  ഇത് ഒരു ജീവൻ ആശ ഛത്രവസിന്റെ കീഴിലുള്ള കാരുണ്യ സ്ഥാപനമാണ്.  ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് . ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സഹായവുമായി പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി മുന്നോട്ട് വരുകയും അനന്തരത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മാസത്തേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ നൽകുകയും ചെയ്തു.

ബാങ്ക് ഡീറ്റെയില്‍സ്

NAME: FLOWERS FAMILY CHARITABLE SOCIETY

BANK:PUNJAB NATIONAL BANK

ACCOUNT NO: 4291002100013564

BRANCH: KATHRIKADAVU,ERNAKULAM

IFSC CODE: PUNB0429100

ACCOUNT TYPE: CURRENT A/C