ലക്ഷ്മിക്കും കുടുംബത്തിനും തണലേകി സുമനസുകൾ

ജനിച്ച് ആറു മാസം മുതൽ ഫിറ്റ്‌സ് എന്ന രോഗത്തിന് അടിമയാണ് ആറന്മുള സ്വദേശി ലക്ഷ്മി എന്ന പെൺകുട്ടി. നിരവധി ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി കയറിയിറങ്ങിയെങ്കിലും രോഗം ഇതുവരെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പതിനഞ്ച് വയസ് പ്രായമായ ലക്ഷ്മിയുടെ പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പടെയെല്ലാം അമ്മയുടെ സഹായത്തിലാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്.

അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടിലാണ് നിലവിൽ ലക്ഷ്മിയും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരനും കഴിയുന്നത്. അനന്തരത്തിലൂടെ സുമനസുകളുടെ സഹായത്താൽ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയുടെയും കുടുംബത്തിൻെറയും സ്വപ്നം. ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും വീട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം പേരിൽ മൂന്ന് സെന്റ് ഭൂമിയെങ്കിലും  ഇല്ലാത്തതിനാൽ വീട് നിർമ്മാണം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ്.

ലക്ഷ്മിയുടെ തുടർചികിത്സയ്ക്കായി പിഎംഎ സലാം എന്ന വ്യക്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയിരുന്നു. അനന്തരത്തിന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ ബിന്ദുജ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യസാധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാങ്ക് ഡീറ്റെയില്‍സ്

NAME: FLOWERS FAMILY CHARITABLE SOCIETY

BANK:PUNJAB NATIONAL BANK

ACCOUNT NO: 4291002100013564

BRANCH: KATHRIKADAVU,ERNAKULAM

IFSC CODE: PUNB0429100

ACCOUNT TYPE: CURRENT A/C