സ്പോട് സിംഗിങ്ങിലും ഡബ്ബിങ്ങിലും വിസ്മയം തീർത്ത് കൊല്ലം ഷാഫി …

June 11, 2018

കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിൽ  സ്പോട് സിംഗിങ്ങിലും ഡബ്ബിങ്ങിലും അവിസ്മരണീയ പ്രകടനം കാഴ്ച്ചവെച്ച് കൊല്ലം ഷാഫി.. ഉദുജിയുടെ ശബ്ദത്തിലും നസീർ ജയൻ കോമ്പിനേഷനും ദിലീപിന്റെ സൗണ്ട് തോമയും  ഡബ്ബ് ചെയ്താണ്  കോമഡി ഉത്സവ വേദിയെ ഷാഫി അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്.