അനന്തരം: പ്രളയം തകർത്ത രാജേഷിന്റെ ജീവിതത്തിന് അടിത്തറ പാകാൻ ഖത്തർ മലയാളികളുടെ കൈത്താങ്ങ്

November 30, 2019

ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ പൊരുതി വിജയിക്കാൻ കനിവ് തേടുന്നവർക്കായി ലോകമലയാളികളുടെ സഹായമെത്തിക്കുകയാണ് അനന്തരം. അശരണരായ രോഗികൾക്ക് താങ്ങാകുന്നതിനൊപ്പം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഹായങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ കനിവ് നിറഞ്ഞ പരിപാടി.

കേരളം നടുങ്ങിയ പ്രളയത്തിൽ സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പേരിൽ ഒരാളാണ് നിലമ്പൂർ സ്വദേശിയായ രാജേഷ്. പ്രളയനാന്തരം എല്ലാം നഷ്ടമായവർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാനുള്ള വിവിധ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം സഹായങ്ങൾ എത്തിപ്പെടാത്ത ചുരുക്കം ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവരുടേത്. ഇപ്പോൾ നഷ്‌ടമായ വീടിനു സമീപം ഒരു ഷെഡിൽ താമസിക്കുന്ന രാജേഷിനും കുടുംബത്തിനും വലിയൊരു കൈത്താങ്ങ് അനന്തരത്തിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള നഴ്സ് അസോസിയേഷനായ FINQ രാജേഷിനും കുടുംബത്തിനും വീട് വയ്ക്കാനായി 5 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നു മാസം കൊണ്ട് നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അനന്തരം ടീം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ബാങ്ക് ഡീറ്റെയില്‍സ്

NAME: FLOWERS FAMILY CHARITABLE SOCIETY

BANK:PUNJAB NATIONAL BANK

ACCOUNT NO: 4291002100013564

BRANCH: KATHRIKADAVU,ERNAKULAM

IFSC CODE: PUNB0429100

ACCOUNT TYPE: CURRENT A/C