ഇത് നോർവീജിയൻ ആർമിയിലെ ബ്രിഗേഡിയറായ സർ നിൽസ് ഒലാവ് പെൻഗ്വിൻ!

August 25, 2023

എഡിൻബർഗ് മൃഗശാലയിലെ അന്തേവാസിയായ സർ നിൽസ് ഒലാവ് III എന്ന പെൻഗ്വിൻ നോർവീജിയൻ ആർമിയിൽ ബ്രിഗേഡിയർ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു. കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകം തോന്നാം. പക്ഷെ, സംഗതി സത്യമാണ്.. മൃഗശാലയിൽ നടന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിലാണ് നോർവീജിയൻ കിംഗ്സ് ഗാർഡിന്റെ ചിഹ്നമായ പക്ഷിക്ക് ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചത്.

1972-ൽ നോർവീജിയൻ കിംഗ്സ് ഗാർഡ് മൃഗശാല സന്ദർശനത്തിനിടെ പെൻഗ്വിനിനെ ദത്തെടുത്തതോടെയാണ് പെൻഗ്വിനുകളെ ആദരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ആരംഭിച്ചത്. അതിനുശേഷം, ചിഹ്നം പതിവായി നൽകി പ്രചാരണം നൽകാറുണ്ട്.

ഇത് നോർവീജിയൻ സൈന്യത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന റാങ്കിംഗ് ഓഫീസറായി സർ നിൽസ് ഒലാവ് മൂന്നാമനെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നോർവീജിയൻ ആർമിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന റാങ്കിലേക്ക് അടുത്തിടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച സർ നിൽസ് എന്ന പെൻഗ്വിനിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നുണ്ട്.

Read Also: ഉർവശിയുടെ കാഞ്ചനയെ ഗംഭീരമാക്കി കൺമണിക്കുട്ടി; കയ്യടിനേടിയ പ്രകടനം

സർ നിൽസ് എഡിൻബർഗ് മൃഗശാലയിൽ ആണ് കഴിയുന്നത്. മേജർ ജനറലിലേക്കുള്ള ഈ പെൻഗ്വിനിന്റെ സ്ഥാനക്കയറ്റം മുൻപ് ട്വിറ്ററിൽ ആഘോഷമായിരുന്നു. ഹിസ് മജസ്റ്റി ദി കിംഗ്സ് ഗാർഡിന്റെ ചിഹ്നമാണെന്നും റോയൽ എഡിൻബർഗ് മിലിട്ടറി ടാറ്റൂവിൽ ബാൻഡ് ആൻഡ് ഡ്രിൽ ടീമിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തിനിടെ ദത്തെടുത്തതാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് മൃഗശാല സർ നിൽസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളും പങ്കിട്ടു.

Story highlights- Sir Nils Olav, a penguin with the third highest rank in Norwegian military