പണമടച്ച് ഇന്ത്യൻ വിവാഹ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദേശികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കി ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്!

November 10, 2023

ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്‌കാരം എന്നും ലോകജനതയെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയിലും വേഷത്തിലും സംസ്കാരത്തിലുമെല്ലാം ഇത്രയധികം വൈവിധ്യമാർന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണമാണ് വിവാഹം. കേരളത്തിലെ ചടങ്ങുകളല്ല, തമിഴ്‌നാട്ടിൽ. അതുപോലെ ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ രീതിയാണ്. എന്നാൽ വിദേശികൾക്കിടയിൽ അറിയപ്പെടുന്നതുപോലെ ഫാറ്റ് വെഡിങ് സംസ്കാരമാണ് ഇന്ത്യ പിന്തുടരുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ നീളുന്ന ആഘോഷം മുതൽ ഒരു ആയുഷ്കാലത്തിലെ സമ്പാദ്യം അത്രയും വിവാഹത്തിനായി മുടക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്. ഇതിൽ കൗതുകമുള്ളവരാണ് വിദേശികൾ. ആ കൗതുകത്തെ ബിസിനസാക്കി മാറ്റയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്.

JoinMyWedding എന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ വിവാഹങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നതിന് ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. 2016-ൽ ഹംഗേറിയൻ-ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓർസി പാർക്കാനി സ്ഥാപിച്ച കമ്പനി, വിദേശികളെ അവരുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരാൾക്ക്ഏകദേശം 13,000 രൂപ നിരക്കിൽ, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. അത് പലപ്പോഴും ഒന്നിലധികം ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുകയും വർണ്ണാഭമായ ആചാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം 300 തരത്തിലുള്ള 11 ദശലക്ഷത്തിലധികം വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ, സന്ദർശകർക്ക് ചടങ്ങുകൾ അനുഭവിക്കാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല.

Read also: നോർത്തേൺ ലൈറ്റുകൾ സ്റ്റോൺഹെഞ്ചിന് മുകളിലെ ആകാശത്ത് വിസ്മയം തീർത്തപ്പോൾ- മനോഹര കാഴ്ച

JoinMyWedding വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വിവാഹ ഓപ്ഷനുകൾ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആതിഥേയരുമായി പരിചയപ്പെടുത്താൻ സൗകര്യമൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് മുതൽ പ്രാദേശിക പാചകരീതികൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് വരെ അനുഭവം ലഭിക്കുമെന്ന് സ്ഥാപകനായ പാർക്കൻയി പറയുന്നു.

Story highlights- Australian startup is offering tourists a taste of Indian weddings