ഈ നാട്ടിൽ വിവാഹപ്രായമായ യുവതികൾ ചെരുപ്പ് എറിഞ്ഞ് വിവാഹ സമയം അറിയും; വേറിട്ട ക്രിസ്മസ് ആചാരം

December 13, 2023

‘ആറുനാട്ടിൽ നൂറുഭാഷ’ എന്ന വിധത്തിലാണ് ഓരോ നാട്ടിലും ആഘോഷങ്ങളും വേറിട്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്കാരത്തിന്റെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇനി വരുന്ന ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളും ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഓരോ നാട്ടിലെയും ആചാരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചിത്രമെന്നുപോലും തോന്നാം. അത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ ഏറെയുള്ള ഇടമാണ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക്. ചെക്കിലെ ക്രിസ്മസ്, വർഷത്തിലെ സാംസ്കാരികമായി സമ്പന്നമായ ഒരു വർഷമാണ്. (Christmas in the Czech Republic)

ക്രിസ്തുമസിന് മുമ്പുള്ള നാല് ആഴ്ചകളിലാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ ആഗമനകാലം ആഘോഷിച്ചാണ് ചെക്കുകാർ തുടങ്ങുന്നത്. ഡിസംബർ മാസത്തിലുടനീളം ഒരു കാത്തിരിപ്പ് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ആചാരങ്ങളാൽ ആ കാത്തിരിപ്പിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പലനിറത്തിലുള്ള മെഴുതിരികൾ. പ്രത്യാശ, സമാധാനം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന നാല് മെഴുകുതിരികളാണിത്. ക്രിസ്മസിന് മുമ്പുള്ള എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഓരോ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി, മൂന്ന് മെഴുകുതിരികൾ പർപ്പിൾ നിറവും അവസാന പിങ്ക് നിറവുമായിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ആധുനിക റീത്തുകളിൽ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വെളുത്ത മെഴുകുതിരികളോ നിറത്തിലുള്ള മെഴുകുതിരികളോ മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ.

ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച അയൺ സൺ‌ഡേ ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് വെങ്കല ഞായറാഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോൺസോവ നെഡെലെ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് സിൽവർ സൺഡേ/സ്റ്റെബ്രൺ നെഡെലെ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്ററൽ സൺഡേ/പാസ്‌റ്റിസ്‌ക നെഡെലെ എന്നും ക്രിസ്മസിന് മുമ്പുള്ള അവസാന ഞായറാഴ്ചയെ സുവർണ്ണ ഞായർ എന്നും വിളിക്കുന്നു.

സെന്റ് ബാർബോറ ദിനം ആണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ദിനം. ഡിസംബർ 4നാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം, അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾ ചെറിയുടെ മരക്കൊമ്പുകൾ വെള്ളമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇടുന്നു. ക്രിസ്മസ് രാവിന് മുമ്പ് ഈ ശാഖ പൂക്കുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത വർഷം അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തണം. നിരവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സെന്റ് ബാർബോറ ദിനത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ അവ ആചരിച്ചിരുന്നങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെറി മരക്കൊമ്പുകൾ പാരമ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായി അലങ്കാരത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി മാത്രം ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

read also: ഗൂഗിളിൽ ഈ വർഷം ഇന്ത്യക്കാർ ഏറ്റവുമധികം തിരഞ്ഞത് ഈ നടിയുടെ പേര്!

മറ്റൊരു ജനകീയ വിശ്വാസമാണ് ഷൂ എറിയുന്നത്. വിവാഹപ്രായമായ യുവതികൾ ചെരുപ്പ് എറിയുന്നു. ചെരുപ്പിന്റെ മുൻഭാഗം വാതിലിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നീണ്ടാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ, അവൾ ഉടൻ വിവാഹിതയാകും. ഇത് മറുഭാഗത്തേക്കാണ് എങ്കിൽ, ഒരുവർഷം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

Story highlights- Christmas in the Czech Republic