സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്താൽ വെള്ളം കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ ജീവനക്കാർ തന്നെ കുടിച്ചേക്കാം- ഇത് തെറ്റായ ഓർഡറുകളുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ്

June 11, 2024

ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം അല്പം വൈകിയാൽ ദേഷ്യം വരുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ടോക്യോയിലെ ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോകരുത്. കാരണം ഇവിടെ സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്‌താൽ വെള്ളം കിട്ടിയേക്കും. ചിലപ്പോൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം ജീവനക്കാർ തന്നെ അകത്താക്കും. കേൾക്കുമ്പോൾ അമ്പരപ്പ് തോന്നാം. പക്ഷെ, ആ തെറ്റായ ഓർഡർ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടമാണ് ‘റെസ്റ്റോറന്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്കൺ ഓർഡേഴ്സ്’.

2025-ഓടെ ഡിമെൻഷ്യയുടെ വ്യാപനം അഞ്ചിൽ ഒരാളെ ബാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ജപ്പാൻ്റെ അതിപ്രായമായ സമൂഹത്തിനെതിരായ നിരന്തരമായ പോരാട്ടത്തിനിടയിൽ, ഒരു സാമൂഹിക പരീക്ഷണം എന്നനിലയിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറന്റ്റ് നിശബ്ദമായി ധാരണകളെ പുനർനിർവചിക്കുകയും സഹാനുഭൂതി വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത്.

ദേശീയവും അന്തർദേശീയവുമായ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഈ പരീക്ഷണം “തെറ്റായ ഓർഡറുകളുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ്” എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതൊരു സാധാരണ ഭക്ഷണശാലയല്ല-പാചക തെറ്റുകൾ ഹൃദയസ്പർശിയായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമാണിത്.

ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ചവരെ പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഷിറോ ഒഗുനിയുടെ “തെറ്റായ ഓർഡറുകളുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ്” ജനിച്ചത്. ഡിമെൻഷ്യയെ സമൂലമായ മറവിയുടെയും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത അലഞ്ഞുതിരിയലിൻ്റെയും ഒരു മേഖലയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയെ തകർത്തുകൊണ്ട്, ഈ വ്യക്തികൾ അവരുടെ അവസ്ഥയാൽ പലപ്പോഴും മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാണ്.

അവർക്ക് പാചകം ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനും അലക്കാനും ഷോപ്പിംഗിനും മറ്റ് സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും കഴിയും. ഉച്ചഭക്ഷണസമയത്ത്, പൊരുത്തമില്ലാത്ത ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രം.

Read also: അമിതഭാരം കുറയ്ക്കാൻ റെഡിയാണോ? ഈ ചൈനീസ് കമ്പനി ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസായി നൽകുന്നത് ഒരു കോടി രൂപ!

ഈ അവസരത്തിൽ നെറ്റി ചുളിക്കുന്നതിനുപകരം, അത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വിശ്രമവും ആനന്ദകരവുമായ ഒരു ഡൈനിംഗ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം. സഹിഷ്ണുത, ആശയവിനിമയം, മനുഷ്യബന്ധത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്നിവ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണശാല ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഹിറ്റാകുകയാണ്.

Story highlights- Restaurant of Mistaken Orders