മിസ്റ്ററല്ല, മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ്; ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് മത്സരാര്‍ത്ഥിയായി എയ്ഞ്ചലാ

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാന്‍സ്‌ജെന്‍ഡര്‍ മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് മത്സരാര്‍ത്ഥിയായി എയ്ഞ്ചലാ പോൺസ്. 22 മത്സരാർതഥികളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് എയ്ഞ്ചലാ മിസ് സ്പെയിൻ പട്ടം നേടിയിരിക്കുന്നത്.....