ഏഷ്യാ കപ്പ്: അഫ്ഗാനിസ്താൻ പാകിസ്താൻ മത്സര വിജയിയെ കാത്ത് ടീം ഇന്ത്യ

ഏഷ്യ കപ്പിലെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കണക്കിലെ കളികൾ അനുകൂലമാകുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ടീം ഇന്ത്യ. ഏഷ്യാ കപ്പിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യക്ക് മത്സരമില്ല.....