സ്വന്തം റെക്കോർഡ് തകർത്ത് അയോദ്ധ്യ വീണ്ടും ഗിന്നസിലേക്ക്!

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പുതിയ ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ഠിച്ചിരിക്കുകയാണ് അയോദ്ധ്യ. ദീപാവലിയുടെ തലേ ദിവസമായ ഇന്നലെ, സരയൂ നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി....