ഹിറ്റ് ബോളിവുഡ് ഗാനത്തിന് ചുവടുവെച്ച് ജർമൻ നർത്തകർ- ഹൃദ്യമായൊരു കാഴ്ച

ബോളിവുഡിന്റെ മാസ്മരിക സംഗീതത്തിൽ മയങ്ങാത്തവരില്ല. അത്രയധികം ആരാധകർ ഓരോ പാട്ടിനും ലോകമെമ്പാടുമുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ വിദേശികൾ ഇന്ത്യൻ ഗാനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്....