പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത്; കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍..!

പ്രഭാത ഭക്ഷണം മുടക്കരുതെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. രാത്രി കാലി വയറുമായി കിടന്നാലും രാവിലെ പോഷക സമൃദ്ധമായ ആഹാരം....

പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ

തിരക്കേറിയ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ പലരും ഒഴിവാക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രഭാത ഭക്ഷണം. രാവിലെ ആഹാരം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരാണ് ഇക്കൂട്ടർ.....