മേളത്തിന്റെ ആവേശം ദേ, ഈ മുഖത്തുണ്ട്- ചെണ്ടമേളം ആസ്വദിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമിടുക്കൻ

പൂരവും മേളവുമെല്ലാം ആവോളം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോലുവീണാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകും എന്ന ചൊല്ലുപോലും മലയാളികളെ കുറിച്ചുണ്ട്. പെരുന്നാളും ഉത്സവവും....

വധുവിന്റെ വക ശിങ്കാരി മേളം, ഇലത്താളമടിച്ച് വരൻ, ആവേശം പകർന്ന് വധുവിന്റെ അച്ഛൻ- ഒരു വൈറൽ കല്യാണ വിഡിയോ

കല്യാണങ്ങൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആഘോഷമാണ്. കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സേവ് ദ് ഡേറ്റ് ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളുമൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ....