ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ കോഴ്സിലൂടെ ഹസിമാര ​ഗ്രാമത്തിന്റെ തലവര മാറ്റിയ പെൺകുട്ടി

സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും താഴെ തട്ടിലുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് പതിവാണ്. ​ഗ്രാമങ്ങളിൽ തീര്‍ത്തും ദരിദ്രരായ കുടുംബങ്ങളായിരിക്കും അത്തരക്കാരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിരവധി....

ബാല വിവാഹത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട 15-കാരി; ഇന്ന് 440 ൽ 421 മാർക്ക്, നിർമലയ്ക്ക് ആഗ്രഹം ഐപിഎസ് ഓഫിസറാകാൻ

നിയമപരമായി കുറ്റകരമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും ശൈശവ വിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിലെ മൂന്നിലൊന്ന് ശൈശവവിവാഹങ്ങളും ഇന്ത്യയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് യുനിസെഫിന്റെ....