ചൈന ഓപ്പണ്‍: ഇന്ത്യയ്ക്കിനി പ്രതീക്ഷ ഇല്ല

ചൈന ഓപ്പണ്‍ ബാഡ്മിന്റണിലെ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും അവസാനിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ ബാഡ്മിന്റണ്‍ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ പി.വി സിന്ധുവും കിഡംബി ശ്രീകാന്തും....